DOSZKOLENIE TRENERÓW, SĘDZIÓW I EGZAMINATORÓW PZTO 10-11 GRUDNIA 2016R. WARSZAWA

There is no translation available now...

W sobotę i niedzielę (10-11.12.2016) obyła się w Warszawie kursokonferencja zorganizowana przez PZTO, która miała na celu doszkolenie trenerów, sędziów i egzaminatorów. W konferencji wzięło udział 120 osób z całej Polski. Odbyły się zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne. W szkoleniu wzięli udział nasi trenerzy: Beata Furman (trener) i Mirosław Furman (trener, sędzia poomsae i egzaminator PZTO).

Część praktyczną szkolenia poprowadził dyrektor techniczny PZTO - GM Chaolin Kang - 7 DAN

Od lewej GM Chaolin Kang (7 DAN), Beata Furman (2 DAN) i Mirosław Furman (4 DAN)